Program

2016

20 - 21 August
Juvass, 2 dager GS camp.
http://www.racecenter.no/products/uke-8--24---25---26-februar2

23 - 24 - 25 September
Juvass, 3 dager FARTSCAMP.
http://www.racecenter.no/products/uke-8--24---25---26-februar3

1-2-3-4 Oktober
Juvass, 4 dager SL / GS camp
http://www.racecenter.no/products/uke-8--24---25---26-februar4

5 - 6 November
Ål Skisenter, 2 dager SL camp.
http://www.racecenter.no/products/rennskiskule-22-23-24-mars-2016

19 - 20 November
Ål Skisenter, 2 dager GS camp
http://www.racecenter.no/products/rennskiskule-22-23-24-mars-2017

8 - 9 - 10 - 11 Desember
Ål Skisenter, 4 dager FARTSCAMP.
http://www.racecenter.no/products/rennskiskule-22-23-24-mars-2017

17 - 18 Desember
Raudalen skisenter - Beitostølen
2 dager SL camp
http://www.racecenter.no/products/rennskiskule-22-23-24-mars-2018

27 - 28 - 29 - 30 Desember
Raudalen Skisenter Beitostølen
4 dager med Sl / GS / SG trening.
http://www.racecenter.no/products/uke-8--24---25---26-februar6